Průmyslové oleje a maziva

Průmyslové oleje a maziva jsou vyvinuty jak pro práci ve standardních podmínkách, tak pro práci v náročných režimech či v prostředích s vyššími provozními teplotami, vyššími tlaky nebo se zvýšenými požadavky na čistotu olejové náplně. Speciální ekologicky odbouratelné oleje jsou určeny pro práci zemědělských strojů nebo pro těžbu dřeva.

Pod souhrnným názvem „průmyslové oleje“ se rozumí velká skupina mazacích olejů, které se v širokém rozsahu uplatňují při mazání strojů a zařízení provozovaných v průmyslu, energetice, těžebním průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství apod.

Průmyslové oleje se dělí do několika hlavních skupin, jejichž názvy vycházejí z charakteristiky a použití těchto olejů.

Rozlišujeme oleje:

  • strojní (ložiskové)
  • turbínové
  • kompresorové
  • převodové
  • hydraulické
  • válcové
  • tmavé
  • pro kluzná vedení a další

Klasifikace průmyslových olejů a maziv

Průmyslové oleje a maziva se klasifikují podle viskozitních tříd a výkonových norem. Viskozitní třídy ISO VG udávají střední hodnotu viskozity v mm2/s při 40 °C. Tato viskozita je většinou obsažena v označení oleje a je to většinou číslo na konci obchodního názvu oleje. Před tímto číslem je většinou písemný kód, který charakterizuje výkonnost oleje. První písmeno zpravidla značí zařazení oleje dle jeho hlavního druhu použití dle normy ISO 6743 nebo DIN 51502 a další písmena obvykle udávají jaké musí mít olej zušlechťující přísady nebo blíže specifikují druh použití.Klasifikace a specifikace průmyslových olejů  Důležitou součástí je potom zařazení nebo případné schválení dle norem významných výrobců strojů a zařízení.

Viskozitní charakteristika

Průmyslová maziva jsou charakterizována viskozitní klasifikací dle normy ISO 3448. Charakteristickou hodnotou je hodnota kinematické viskozity při 40°C. Jednotlivé třídy spolu s příslušnými viskozitami jsou v následující tabulce.

Viskozitní klasifikace průmyslových olejů
ISO 3448/ASTM D 2422

 

Viskozitní třída Kinematická viskozita při 40°C (mm2)
min max
ISO VG 2 1.98 2.42
ISO VG 3 1.98 3.52
ISO VG 5 4.14 5.06
ISO VG 7 6.12 7.48
ISO VG 10 9.0 11.0
ISO VG 15 13.5 16.5
ISO VG 22 19.8 24.2
ISO VG 32 28.8 35.2
ISO VG 46 41.4 50.6
ISO VG 68 61.2 74.8
ISO VG 100 90.0 110
ISO VG 150 135 165
ISO VG 220 198 242
ISO VG 320 288 352
ISO VG 460 414 506
ISO VG 680 612 748
ISO VG 1000 900 1100
ISO VG 1500 1350 1650

 

Vybrané klasifikace průmyslových olejů dle norem ISO a DIN

Označení hlavních aplikačních skupin průmyslových olejů a PM

 

Sk. Oblast použití Obvyklé druhy ISO 6743 DIN  51502
1 Ztrátové mazání Strojní, ložiskové, tmavé, řetězové oleje apod. A AN, B
2 Mazání odlévacích forem Formové a separační oleje B FS
3 Ozubené převody Průmyslové převodové, oběhové oleje C C
4 Kompresory, vývěvy Kompresorové a vývěvové oleje D V, K
5 Vřetena, lož. a přísl. spojky Strojní, vřetenové, lož. oleje F C
6 Kluzná vedení Oleje pro kluzná vedení G CG
7 Hydraulické systémy Hydraulické oleje H H, HV, HF, ATF
8 Obrábení kovů Kapaliny pro obrábění a tváření kovů M S, W
9 Elektroizolace Transformátorové oleje N J
10 Pneumatické nástroje Oleje pro pneumatické nástroje, nářadí, oleje k maz. olej. mlhou P D
11 Přenos tepla Teplonosná média Q Q
12 Dočasná ochrana proti korozi Konzervační oleje, prostčedky, tuky, vosky R R
13 Turbíny Turbínové oleje T TD
14 Tepelné zpracování Kalící oleje U L
15 Aplikace vyžadující PM Plastická maziva, tuky X K, G, OG, M
16 Ostatní aplikace Bílé, technologické, impregnační, kalibrační oleje atd. Y Z
17 Parní stroje Válcové oleje, ol. pro parní stroje Z Z

 

ISO 6743

A – oleje pro ztrátové mazání
C – oleje pro ozubené převody
D – oleje pro kompresory
F – oleje pro ložiska, uložení vřeten a příslušné spojky
G – oleje pro kluzná vedení
H – oleje pro hydraulické soustavy
T – oleje pro turbíny

DIN 51 502

AN – normální mazací oleje (DIN 51 501)
C – oleje pro oběhové mazání (DIN 51 517)
CG – oleje pro kluzná vedení
H (HV) – hydraulické oleje (DIN 51 524)
K – oleje pro chladící stroje (DIN 51 503)
TD – mazací a regulační oleje (DIN 51 515)
V – kompresorové oleje (DIN 51 506)

Oleje pro ztrátové mazání

ISO 6743/1 -A
AN – rafinované ropné oleje

Oleje pro ozubené převody

DIN 51 517
část 1, C – neaditivované oleje
část 2, CL – oleje C s přísadou proti oxidaci a korozi
část 3, CLP – oleje CL s přísadou proti opotřebení
(L-protikorozní a protioxidační vlastnosti, P-protioděrové vlastnosti)

Oleje pro kompresory

ISO 6743/3A -D
DA (kompresory vzduchové)
Pístové a rotační lamelové:
DAA – málo zatížené
DAB – středně zatížené
DAC – vysoce zatížené
Rotační zaplavované olejem:

DAG

-

málo zatížené

DAH

-

středně zatížené

DAJ

-

vysoce zatížené

DR

(kompresory chladící)

DRA

-

pístové kompresory, v sání do -40°C, čpavek, halogeny

DIN 51 506
VB, VBL – teplota vzduchu na výtlaku do 140°C
VC, VCL – teplota vzduchu na výtlaku do 160 resp. 220°C
VD, VDL – teplota vzduchu na výtlaku do 220°C

Oleje strojní a ložiskové

ISO 6743/2 -F
FC – oleje rafinované ropné zušlechtěné antioxidačními přísadami

Oleje hydraulické (hydraulické kapaliny)

ISO 6743/4 -H
HH – neaditivovaný olej
HL – olej HH s přísadami proti korozi a oxidaci
HM – olej HL s protioděrovou přísadou
HV – olej HM s přísadou zvyšující viskozitní index

DIN 51 524
část 1, HL – olej s přísadami proti korozi a oxidaci
část 2, HLP – olej HM dle ISO 6743/4
část 3, HVLP – olej HV dle ISO 6743/4
(H-hydraulická kapalina, L-protikorozní a protioxidační vlastnosti, P-protioděrové vlastnosti, V-snížená závislost viskozity na teplotě, Do-dodatkové písmeno označující zlepšené detergentní vlastnosti)

Oleje pro turbíny a turbokompresory

ISO 6743/5 -T

TS

(parní turbíny)

TSA

-

vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

TG

(plynové turbíny)

TGA

-

vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi

TGB

-

vysoce rafinovaný ropný olej s protikorozními a antioxidačními vlastnostmi pro vyšší tepelné namáhání